Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do witryn internetowych i serwisów kontrolowanych przez LG Electronics Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („LGE PL” lub „my”), w których niniejsza polityka prywatności została zamieszczona lub jest wzmiankowana, w odniesieniu do informacji zgromadzonych za pośrednictwem witryny https://www.strefaklimatyzacji.pl, zgłoszeń serwisowych klientów kierowanych do call center LGE PL lub spółki stowarzyszonej LGE PL oraz poprzez karty rejestracyjne produktów (łącznie: „Witryny”). Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych informacji zamieszczanych lub przekazywanych przez osoby trzecie.

 

Przed przystąpieniem do korzystania z Witryn należy zapoznać się uważnie z jej treścią.

 

 1. Wprowadzenie

Strona https://www.strefaklimatyzacji.pl jest witryną, która powstała z myślą o przedstawieniu szczegółowych informacji na temat marki LGE i różnych produktów LGE. Zapewnia ona również obsługę istniejących i przyszłych klientów marki.

 

LGE PL zobowiązuje się do ochrony informacji dotyczących osób korzystających z Witryn. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania przez nas informacji uzyskiwanych w wyniku korzystania przez Państwa z Witryn, a w szczególności określa:

 • informacje, jakie LGE PL może pozyskiwać od Państwa lub z Państwa urządzenia mobilnego w wyniku korzystania przez Państwa z Witryn;
 • sposób wykorzystywania przez LGE PL pozyskanych informacji;
 • przypadki, w których LGE PL udostępnia informacje innym podmiotom; oraz
 • sposób, w jaki mogą Państwo kontrolować wykorzystanie dotyczących Państwa informacji oraz ich udostępnianie przez LGE PL.

LGE PL zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania usług ze swoich Witryn i do modyfikowania oferowanych usług.

Witryny mogą zapewniać dostęp do stron internetowych i linki do innych usług stanowiących własność osób trzecich i przez nie świadczonych. Takie usługi obce nie mieszczą się w zakresie niniejszej Polityki prywatności i posiadają własne polityki, które regulują kwestie gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania informacji w związku ze świadczeniem takich usług. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tych zasad. LGE PL nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez takie osoby trzecie.

 1. Jakie informacje pozyskuje LGE PL?

Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie informacji od Państwa; poniżej znajduje się zestawienie niektórych metod gromadzenia przez nas takich informacji:

 1. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko oraz szczegółowe informacje na temat danego produktu lub usługi, jeżeli kontaktują się Państwo z nami z pytaniem dotyczącym naszych produktów lub usług;
 2. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny i dane do fakturowania, jeżeli dokonują Państwo zakupu naszych produktów lub usług za pośrednictwem Witryn. Takie informacje mogą zostać użyte w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa produktów lub usług;
 3. Możemy pozyskać Państwa dane do fakturowania, datę urodzenia, adres, numer telefonu oraz szczegółowe informacje na temat Państwa produktu i sprzętu w celu zapewnienia obsługi klienta;
 4. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny i dane użytkowe w celu monitorowania korzystania przez Państwa z Witryn;
 5. Możemy gromadzić szczegółowe dane rejestracyjne zakupionych przez Państwa produktów lub sprzętu (w tym numer seryjny, miejsce zakupu oraz datę zakupu), a tego rodzaju informacje mogą zostać powiązane z Państwa nazwiskiem i adresem korespondencyjnym;
 6. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i dane do fakturowania w sytuacji, gdy pobierają Państwo informacje z którejkolwiek z Witryn;
 7. Możemy pozyskać Państwa nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli zwrócą się Państwo do nas z konkretnym zapytaniem;
 8. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail w sytuacji, gdy zdecydują się Państwo wziąć udział w konkursie lub loterii;
 9. Możemy pozyskać Państwa nazwisko i numer telefonu komórkowego w sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie automatycznych i/lub uprzednio nagranych komunikatów telemarketingowych kierowanych przez nas lub w naszym imieniu na Państwa numer telefonu komórkowego;
 10. Możemy pozyskać Państwa nazwisko i numer telefonu komórkowego w sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS/MMS kierowanych przez nas lub w naszym imieniu na Państwa numer telefonu komórkowego;
 11. Możemy pozyskać Państwa imię i nazwisko, adres e-mail (ID), hasło, nick i datę urodzenia w celu ładowania treści lub zamieszczania komentarzy w Witrynach.

Informacje, które możemy uzyskać w czasie korzystania przez Państwa z Witryn, mieszczą się w następujących kategoriach:

 • Informacje na temat urządzenia. Możemy pozyskać informacje na temat produktów nabywanych przez Państwa za pośrednictwem Witryn lub produktów, co do których zapytania kierują Państwo do obsługi klienta. Informacje na temat urządzenia mogą obejmować kod lub numer modelu produktu, Państwa adres IP, kategorię produktu lub informacje na temat oprogramowania wbudowanego i komputerowego, kod kraju lub ID urządzenia (adres MAC, UUID itp.).
 • Informacje na temat konta. W przypadku pierwszej rejestracji w Witrynach zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie określonych informacji, takich jak Państwa adres e-mail (który będzie stanowić Państwa ID użytkownika), hasło, numer telefonu, nazwisko i adres.
 • Informacje użytkowe. Informacje użytkowe odnoszą się do wszelkich informacji gromadzonych w Witrynach, takich jak czynności wykonywane w Witrynach, np. logi klikania, Państwa dane rejestracyjne czy sposób korzystania z Witryn.
 • Adres IP. W przypadku gdy korzystają Państwo z Witryn, możemy automatycznie rejestrować Państwa adres IP (unikalny adres identyfikujący Państwa komputer w internecie), który jest automatycznie rozpoznawany przez nasz serwer.
 • Pliki cookie („ciasteczka”).  Plik cookie stanowi niewielki plik tekstowy, który może służyć do gromadzenia informacji na temat Państwa aktywności w Witrynach. Przykładowo jeżeli ktoś odwiedza daną podstronę Witryn, plik cookie jest umieszczany w urządzeniu użytkownika (o ile użytkownik akceptuje pliki cookie) lub jest odczytywany w sytuacji, gdy użytkownik odwiedza Witryny po raz kolejny. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do śledzenia użytkowników w sieci. Mogą Państwo ustawić większość przeglądarek tak, żeby powiadamiały Państwa z chwilą otrzymania przez Państwa pliku cookie, lub też mogą Państwo zdecydować o blokowaniu plików cookie przy użyciu wykorzystywanej przeglądarki, ale w takim przypadku nie będą Państwo mieli możliwości korzystania ze spersonalizowanych ustawień, z których korzystają inni użytkownicy odwiedzający Witryny. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie mogą być plikami cookie typu flash lub Adobe. W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki wspomniane pliki cookie mogą nie być automatycznie usuwane. W celu ustalenia miejsca przechowywania tego rodzaju plików cookie i sposobów ich usuwania należy sprawdzić wykorzystywaną przeglądarkę.
 • Znaczniki nawigacyjne, ang. web beacons (zwane również „czystymi plikami GIF”, „robakami sieciowymi” lub „znacznikami pikseli”) są niewielkimi plikami graficznymi o unikalnym identyfikatorze, spełniającymi funkcję podobną do plików cookie, które pozwalają nam na zliczanie użytkowników odwiedzających określone podstrony Witryn i pomagają w określaniu efektywności kampanii promocyjnych czy reklamowych. Znaczniki nawigacyjne użyte w wiadomościach e-mail w formacie HTML informują nadawcę, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, znaczniki nawigacyjne są niewidoczne i wbudowane w strony internetowe.
 1. W jaki sposób LGE PL wykorzystuje pozyskane informacje?

Informacje na Państwa temat gromadzone za pośrednictwem Witryn wykorzystujemy głównie w celu:

 • dostarczania lub świadczenia danej usługi;
 • zapewniania obsługi klienta;
 • powiadamiania Państwa o ofertach specjalnych, zaktualizowanych informacjach, innych nowych produktach bądź usługach lub w celu przekazywania Państwu materiałów promocyjnych;
 • sfinalizowania wnioskowanej przez Państwa transakcji lub usługi;
 • spełnienia warunków promocji;
 • dostosowania zawartości Witryn do Państwa potrzeb;
 • umożliwienia nam tworzenia i publikowania treści zgodnych z Państwa oczekiwaniami;
 • powiadamiania Państwa o istotnych zmianach treści niniejszej Polityki prywatności lub Warunków korzystania z Witryn, o ile zachodzi taka konieczność;
 • zapewnienia Państwu dostępu do części Witryn o ograniczonym dostępie;
 • umożliwienia Państwu ładowania treści lub zamieszczenia komentarzy w Witrynach;
 • kontaktowania się z Państwem w odpowiedzi na przesłane formularze, takie jak „Skontaktuj się z nami” lub inne zapytania;
 • analizowania, weryfikowania i udoskonalania oferowanych przez nas produktów lub usług;
 • zrozumienia sposobu korzystania z Witryn przez klientów;
 • opracowywania przez nas nowych produktów i usług;
 • zapewnienia Państwu wygodnego sposobu poruszania się po Witrynach;
 • ochrony naszych praw i mienia, w tym na drodze sądowej;
 • spełnienia wymogów regulacyjnych;
 • prowadzenia wewnętrznej ewidencji.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, LGE PL będzie zazwyczaj korzystać z jednej z poniższych podstaw prawnych:
 

 • Umowa: w sytuacji, w której jest to niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Na przykład kiedy kupują Państwo produkt od LGE PL lub w celu wyświadczenia zamówionej przez Państwa usługi.
 • Prawnie uzasadnione interesy: w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów handlowych LGE PL lub osoby trzeciej. W przypadku LGE PL interesy takie obejmują interesy spółki jako globalnego producenta i usługodawcy w zakresie produktów elektroniki użytkowej związane z ulepszaniem naszych produktów i usług, lepszym zrozumieniem naszych klientów i zabezpieczaniem naszych interesów. Na przykład LGE PL może powoływać się na swoje prawnie uzasadnione interesy w celu analizowania zachowań klientów, konstruowania wzorców i profili użytkowania produktów przez klientów w celu określenia regionalnych i globalnych trendów wśród użytkowników oraz optymalizowania naszej globalnej oferty. LGE PL może również wykorzystywać Państwa dane osobowe do zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem, takim jak naruszanie Warunków użytkowania i oszustwa, do ich wykrywania i badania okoliczności ich zajścia. Dodatkowe informacje na temat przysługujących Państwu praw zawarto w części 10 poniżej;
 • Zgoda: w sytuacji, w której zdecydowali się Państwo na jej udzielenie. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 • Obowiązek prawny: w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych.
   

Informacje podane w poszczególnych ustępach poniżej wskazują, która z powyższych podstaw prawnych ma zastosowanie w odniesieniu do różnych kategorii danych osobowych.
 

 1. Przekazywanie informacji

Spółki powiązane i zależne. LGE PL może przekazywać informacje umożliwiające identyfikację oraz informacje nieumożliwiające identyfikacji swoim spółkom powiązanym i zależnym na całym świecie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Termin „spółki powiązane” lub „spółki zależne” odnosi się do spółek Grupy, które mogą posługiwać się nazwą LG lub mieć wspólnego właściciela, lub znajdować się pod wspólną kontrolą z LG, takich jak LG Electronics, LG CNS lub LG Electronics France S.A.R.L.

 

Takie informacje możemy udostępniać ponadto wymienionym poniżej podmiotom:

 • Zewnętrznym dostawcom usług. Możemy udostępniać dotyczące Państwa informacje umożliwiające identyfikację i informacje nieumożliwiające identyfikacji zewnętrznym dostawcom usług, aby umożliwić korzystanie z „Witryn”.
  Choć zasadniczo nie przekazujemy takich informacji innym osobom trzecim, zwracamy uwagę, że w następujących szczególnych okolicznościach możemy udostępniać informacje wymienionym niżej podmiotom:
 • Innym podmiotom, o ile wymaga tego obowiązujące prawo. W zakresie, w jakim jest to wymagane przez sąd, inny urząd państwowy lub organy ścigania w celu spełnienia wymogów procedury prawnej lub obowiązujących przepisów prawa;
 • Innym podmiotom w związku z transakcjami korporacyjnymi. W związku ze zdarzeniem korporacyjnym takim jak fuzja lub zbycie całości lub części przedsiębiorstwa LGE (w tym oddziału lub spółki zależnej LGE), w ramach którego konieczne może być ujawnienie przez LGE informacji potencjalnemu nabywcy i jego profesjonalnym doradcom;
 • Innym podmiotom w sytuacji, gdy jest to konieczne do zapewnienia ochrony naszych Usług. W celu ochrony naszych praw i mienia, w tym na drodze sądowej;
 • Innym podmiotom w sytuacji, gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom lub ich mieniu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom lub innym osobom bądź ich mieniu.

 

Państwa dane osobowe nie będą w żadnym przypadku przetwarzane w celach marketingowych ani nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

 

 1. Pozyskiwanie informacji od dzieci poniżej 16. roku życia oraz wykorzystywanie takich informacji

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności dzieci. LGE PL nie pozyskuje ani nie przechowuje świadomie danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16. roku życia ani nie umożliwia świadomie takim osobom korzystania z Witryn. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie podejmuj prób zarejestrowania się w Witrynach i podawania danych osobowych. Jeżeli masz co najmniej 16, ale mniej niż 18 lat, musisz posiadać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego do korzystania z Witryn lub uzyskiwania do nich dostępu. Z chwilą powzięcia wiadomości przez LGE PL o tym, że dziecko poniżej 16. roku życia przekazało nam dane osobowe, LGE PL takie dane osobowe niezwłocznie usunie.

 1. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Jako organizacja o zasięgu globalnym my, nasze spółki powiązane, spółki zależne i dostawcy możemy być zmuszeni do przekazania dotyczących Państwa informacji (w tym Państwa danych osobowych) poza granice kraju, w którym się Państwo znajdują, np. Korei Południowej. Może to również oznaczać przekazanie dotyczących Państwa informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli to tam korzystają Państwo z „Witryny”. Takiego przekazania Państwa danych osobowych dokonujemy w związku ze świadczeniem Usług na Państwa rzecz oraz dla innych celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby móc korzystać z „Witryny”, będą Państwo musieli wyrazić na to zgodę. Zwracamy również uwagę na to, że przepisy z zakresu ochrony danych w wielu spośród tych krajów mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony, co przepisy obowiązujące w kraju, w którym się Państwo znajdują. Przed przekazaniem danych podejmiemy jednak działania zmierzające do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń zapewniających poziom ochrony wymagany przez przepisy ochrony danych obowiązujące w kraju, w którym się Państwo znajdują. Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi i ich ochrony mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem mailowym:
 

 1. Przez jaki okres LGE PL będzie przechowywać moje dane osobowe?

Podejmiemy uzasadnione działania w celu upewnienia się, że Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz lub do realizacji celu, w jakim dane te zostały zebrane, lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Stosujemy kryteria w celu określenia właściwego okresu przechowywania dla poszczególnych kategorii danych osobowych, które Państwo nam powierzają. Na przykład informacje potrzebne nam do obrony przed roszczeniem prawnym, takie jak informacje dotyczące umowy, będziemy przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy i do siedmiu lat po jego zakończeniu. Po upływie tego okresu informacje te będą usuwane lub, w niektórych przypadkach, anonimizowane. Jeśli dane osobowe zebraliśmy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i nie mamy innej podstawy prawnej do kontynuowania ich przetwarzania, w przypadku wycofania przez Państwa zgody Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 

 1. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

W przypadku gdy uzyskują Państwo dostęp do Witryn, my i nasi niezależni partnerzy możemy posługiwać się plikami cookie, tzn. niewielkimi plikami tekstowymi zawierającymi ciąg znaków alfanumerycznych, oraz innymi technologiami śledzenia. Możemy posługiwać się zarówno sesyjnymi jak i trwałymi plikami cookie. Sesyjny plik cookie znika z chwilą zamknięcia przeglądarki. Trwały plik cookie pozostaje zapisany po zamknięciu przeglądarki i może być wykorzystywany przez Państwa przeglądarkę przy okazji kolejnych odwiedzin Witryn. Należy pamiętać o tym, że jeżeli usuną Państwo pliki cookie lub postanowią Państwo nie akceptować plików cookie, nie będą Państwo mieli możliwości pełnego wykorzystania określonych funkcji Witryn.

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do Witryn, osoby trzecie mogą pozyskiwać dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w sieci; owe osoby trzecie mogą również pozyskiwać dane osobowe na temat Państwa aktywności w sieci w różnych witrynach w danym okresie. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu takiego pozyskiwania danych przez osoby trzecie.

 1. Możliwość rezygnacji

Czasem możemy komunikować się z użytkownikami, którzy korzystają z naszych usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Przykładowo możemy wykorzystać Państwa adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Państwa wniosku, przesłania Państwu zawiadomienia o płatnościach lub informacji o zmianach Państwa produktów bądź usług, a także do przesyłania zawiadomień i przekazywania informacji w zakresie wymaganym prawem. Mimo że mają Państwo możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, należy pamiętać o tym, że w Państwa interesie jest upewnienie się, że jesteśmy w stanie przekazywać Państwu pewne wiadomości inne niż marketingowe, takie jak zawiadomienia o płatnościach, i że przekazywanie Państwu przez nas określonych zawiadomień może być wymagane przez przepisy prawa. Ponadto możemy przekazywać Państwu pewne wiadomości marketingowe i w takim przypadku zwracamy się do Państwa o udzielenie dodatkowej zgody.

Zapewniamy Państwu jednak możliwość skorzystania z prawa do rezygnacji w sytuacji, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas innych rodzajów korespondencji, takich jak wiadomości e-mail czy informacje dotyczące nowych usług i produktów oferowanych za pośrednictwem Witryn, lub jeśli nie zgadzają się Państwo, abyśmy przekazywali Państwa dane osobom trzecim. Z prawa do rezygnacji można skorzystać poprzez zaznaczenie lub odznaczenie odpowiedniego pola wyświetlanego w punktach pozyskiwania informacji lub poprzez skontaktowanie się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem https://www.strefaklimatyzacji.pl. Państwa wniosek o rezygnację rozpatrzymy w najkrótszym możliwym terminie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach mogą Państwo otrzymać kilka wiadomości, zanim Państwa rezygnacja zostanie rozpatrzona. Mają Państwo również możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości e-mail poprzez kliknięcie w link „rezygnuję” w treści wiadomości e-mail.

 1. Fora, chatroomy i inne publiczne obszary przesyłania wiadomości elektronicznych

Należy pamiętać o tym, że wszelkie informacje zawarte w wiadomości przesyłanej do dowolnego serwisu oceny produktów, chatroomu, forum czy innego publicznego obszaru przesyłania wiadomości elektronicznych są dostępne dla wszystkich osób dysponujących dostępem do internetu. Jeżeli na przykład nie chcą Państwo, żeby Państwa adres poczty elektronicznej był powszechnie znany, nie powinni Państwo umieszczać go w treści wiadomości przesyłanej w przestrzeni publicznej.

 1. Witryny osób trzecich

Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie informacji pozyskiwanych w Witrynach. W Witrynach mogą zostać umieszczone linki do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w obszarze prywatności ani za zawartość takich witryn.

 1. Cesja

W sytuacji zbycia lub nabycia całości lub części naszych aktywów przez inny podmiot lub w przypadku fuzji udzielają nam Państwo prawa do cesji informacji pozyskanych za pośrednictwem Witryn.

 1. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Treść niniejszej Polityki prywatności może być aktualizowana przez LGE PL bez uprzedzenia. O wszelkich istotnych zmianach będziemy jednak Państwa informować, aktualizując treść Witryn, przy czym będą Państwo proszeni o każdorazową akceptację takiej aktualizacji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na aktualizację niniejszej Polityki prywatności, zakres obsługi może zostać ograniczony.

 1. Bezpieczeństwo

Dokładamy ekonomicznie uzasadnionych starań w celu zachowania poufnego charakteru Państwa danych osobowych. Jednak z uwagi na strukturę internetu, stały postęp technologiczny i inne czynniki pozostające poza naszą kontrolą nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że komunikacja pomiędzy Państwem a Witrynami będzie wolna od nieuprawnionego dostępu osób trzecich ani że LGE PL nie padnie ofiarą naruszeń zabezpieczeń. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przypadki ujawnienia danych osobowych wskutek błędów w transmisji lub nieuprawnionych bądź niedozwolonych działań osób trzecich, lub Państwa decyzji o ujawnieniu Państwa danych osobowych. Są Państwo również zobowiązani do podjęcia stosownych kroków w celu zachowania poufności Państwa hasła i do regularnego zmieniania hasła.

 1. Dostęp do dotyczących Państwa informacji i przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z prawem obowiązującym w niektórych jurysdykcjach może Państwu przysługiwać prawo do dostępu do danych osobowych, jakie LGE PL przechowuje na Państwa temat, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania Państwa danych osobowych (lub wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych przez LGE PL lub do otrzymania nadającej się do odczytu maszynowego kopii Państwa danych osobowych. Jeżeli jest to dozwolone prawem, za świadczenie takiej usługi może zostać pobrana niewielka opłata. Należy pamiętać, że możemy odmówić rozpatrzenia Państwa wniosków, jeżeli stanowią one nadużycie, zagrażają prywatności innych osób lub ich realizacja byłaby skrajnie trudna (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo). W celu uzyskania dalszych informacji lub skorzystania z dowolnego z tych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: . Ponadto jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub stosowanych przez nas praktyk prywatności, należy kontaktować się z nami pod adresem mailowym: . Postanowienia niniejszej polityki mają zastosowanie również do wszelkich informacji przekazywanych w postaci pisemnej korespondencji.

 1. Użytkownicy wiadomości SMS

Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości SMS, otrzymają co najmniej cztery wiadomości SMS. Mimo że wszelkie powiadomienia i promocje LGE PL są bezpłatne, mogą być naliczane opłaty z tytułu przesyłania wiadomości i danych. W zależności od wybranej przez Państwa taryfy SMS mogą Państwo zostać obciążeni opłatą naliczaną przez operatora. Przystępując do usługi, oświadczają Państwo, że ukończyli 18 rok życia i (a) są posiadaczami konta lub (b) uzyskali Państwo pozwolenie posiadacza konta na przystąpienie do usługi. Treść nie jest dostępna na wszystkich nośnikach: Usługa jest dostępna w AT&T, Sprint, Boost, Verizon Wireless, U.S. Cellular®, T-Mobile® i MetroPCS. Wiadomości tekstowe SMS nie są obsługiwane przez wszystkie modele telefonów komórkowych. Jako że dostęp mobilny i dostarczanie wiadomości tekstowych są uzależnione od dostępności sieci Państwa operatora telefonii komórkowej, nie możemy zagwarantować takiego dostępu ani dostarczenia. LGE PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w nadawaniu lub otrzymywaniu wiadomości tekstowych. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z przesyłania wiadomości tekstowych w każdej chwili poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści STOP.