Produktowe

TEMATY SZKOLEŃ PRODUKTOWYCH LG

RAC – Klimatyzatory pokojowe – szkolenie autoryzacyjne dedykowane dla instalatorów i serwisantów - Certyfikat wydawany na montaż i serwis.
- wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji;
- opis technologii inwerterowej;
- przedstawienie oferty urządzeń;
- omówienie poprawności montażu;
- omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;


CAC - klimatyzatory komercyjne i multi – szkolenie autoryzacyjne dedykowane dla instalatorów i serwisantów - Certyfikat wydawany na montaż i serwis.
- opis technologii inwerterowej;
- przedstawienie oferty klimatyzatorów LG;
- omówienie podstawowych właściwości poszczególnych grup produktowych;
- omówienie poprawności montażu;
- omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;


MULTI V INSTALACJE - Systemy klimatyzacji Multi V – szkolenie instalacyjne przeznaczone dla zaawansowanych instalatorów - Certyfikat wydawany tylko na instalację systemów
- omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów ze zmiennym przepływem czynnika serii Multi V;

- omówienie zestawów do central wentylacyjnych AHU Kit;

- omówienie modułów do ogrzewania i produkcji ciepłej wody HYRDO Kit;

- omówienie różnic między systemami 2-rurowym i 3-rurowym;
- omówienie poprawnych zasad montażu;
- omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;
- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;


MULTI V PARTNER - Systemy klimatyzacji Multi V – szkolenie dedykowane dla dystrybutorów oraz firm partnerskich posiadających podpisaną umowę serwisową z LG Electronics Polska Sp. z o.o. - Certyfikat wydawany na montaż i serwis systemów
- omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów systemów ze zmiennym przepływem czynnika serii Multi V;

- omówienie zestawów do central wentylacyjnych AHU Kit;

- omówienie modułów do ogrzewania i produkcji ciepłej wody HYRDO Kit;
- omówienie różnic między systemami 2-rurowym i 3-rurowym;
- omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;

- omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia;

- omówienie zagadnień diagnostyki oraz napraw serwisowych; 

- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

 

THERMA V - Szkolenie z zakresu pomp ciepła - Dedykowane dla firm, które mają doświadczenie w montażu pomp ciepła. Firmy zgłaszające się na szkolenie będą objęte wstępną weryfikacją po której nastąpi decyzja o zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie.

- omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów ogrzewania Therma V;

- omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;

- omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia;

- omówienie zagadnień diagnostyki oraz napraw serwisowych; 

- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

 

LGMV - Szkolenie serwisowe z programu LGMV – przeznaczone dla serwisantów posiadających program serwisowy LGMV; Szkolenie nie certyfikowane.
- omówienie zasad działania programu;
- omówienie podstawowych kodów błędów generowanych przez urządzenia;
- praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się programem oraz diagnozy
systemów klimatyzacji;

 

LATSCAD - Szkolenie z programu do projektowania systemów klimtyzacji VRF z użyciem programu AUTOCAD przeznaczone dla projektantów.

 

V-NET - Szkolenie z systemów automatyki i centralnego sterowania stosowane w systemach klimatyzacji LG.