Branżowe

TEMATY SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

JUŻ WKRÓTCE NOWE SZKOLENIA BRANŻOWE W AKADEMII KLIMATYZACJI LG

Chcąc wiedzieć więcej zajrzyj do kalendarza szkoleń i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?
Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – a nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.
Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości.
Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią wypełnianie "na bieżąco" wszystkich formalnych obowiązków "środowiskowych" i zdecydowanie ułatwią terminowe sporządzanie licznych urzędowych sprawozdań. Dzięki temu firma będzie funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym, co bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku, jako podmiotu prowadzącego "odpowiedzialny biznes".

 

 

Akademia Instalatora LG - „Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży” - Chcąc się zapisać wypełnij formularz zgłoszeń dostępny w harmonogramie szkoleń.

 

Szkolenie opierać się będzie zarówno na części dyskusyjnej – warsztatowej, jak i na grach symulacyjnych, odgrywaniu ról i analizowaniu poszczególnych przykładów z codziennej pracy Uczestników. Biorący w nim udział nabędą umiejętności skuteczniejszego motywowania się, diagnozowania i odpowiadania na potrzeby Klienta. Wszyscy przejdą kurs sztuki prezentacji, dialogu i negocjacji w biznesie.

 

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

-        nabędą zdolność zwiększania swojej motywacji i energii pomimo przeszkód

-        precyzyjnie zdiagnozują i adekwatnie odpowiedzą na potrzeby Klienta

-        nauczą się prezentować ofertę i rozmawiać z Klientem językiem korzyści

-        dowiedzą się jak sprzedawać, bez zbędnego obniżania ceny produktu lub usługi

-        wzmocnią zasoby osobiste, nabiorą siły i stanowczości w relacjach z innymi

-        nauczą się szybciej i bezstresowo zdobywać nowych Klientów

 

Elementy szkolenia:

-        nastawienie jako klucz do sukcesu

-        elementy procesu sprzedaży

-        umiejętność identyfikacji i analizy potrzeb Klienta

-        ofertowanie oparte na korzyściach

-        skuteczna finalizacja sprzedaży